Kleur Toleranties

Een van de meest voorkomende vragen aan de RAL-service diensten zijn vragen over de toegestane afwijking van de kleur of de leveringen van gekleurde objecten met RAL kleur monsters, die waren gebaseerd op de betreffende bestelling. Deze vragen worden veelal gesteld door mensen die niet bekend zijn met RAL, dit omdat er totaal geen afwijking is op het gebied van RAL kleuren anders is het namelijk niet meer de gegeven RAL kleur.

Professionele kleur apparatuur - Verkrijgbaar via TQC B.V.

Professionele kleur apparatuur – Verkrijgbaar via TQC B.V.

Grote ondernemingen die zich bezig houden met kleur hebben gespecialiseerd personeel en materieel, en kunnen daarom hun kleur ideeën op adequate wijze controleren en af-dwingen. Ze kunnen ook bindende limieten bepalen omdat ze vertrouwd zijn met het onderwerp kleur. Hier zijn dan harde afspraken mogelijk en controleerbaar. Van deze groep klanten ontvangt RAL geen vragen naar de RAL-kleur toleranties.

Benadeeld worden kleine- en middelgrote bedrijven. Bij hen ontbreekt naast kleur- en meetsystemen de theoretische kennis. Zolang individuele objecten geverfd of gelakt worden kan het probleem niet groot zijn. Maar, juist ondernemingen van deze omvang fungeren vaak als onderaannemer, zodat hun producten worden gecombineerd met derden.

In dat laatste geval wordt veelal contractueel en vooraf bindende voorwaarden opgesteld dat de oppervlakken overeenkomen qua kleur en glans, ondanks eventueel een andere oppervlakte structuur. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak leidt tot geschillen, het gebrek aan- en gebruik van een standaard veroorzaakt dan ook de noodzaak tot geven van kortingen, maken van aanpassingen en dergelijke.

Vooral bij bedrijven die werken met metaal constructies kan dit problemen opleveren. Niet alleen omdat er verschillen in verf zijn maar omdat producten worden geleverd door derden, hier kan verschil zitten in het soort metaal of de glans hiervan. Dit kan invloed hebben op de verf of coating als deze op de oppervlakte wordt aangebracht.

Als we verder kijken naar hoe, ook na coating met dezelfde lak, verschillende oppervlaktestructuren invloed hebben op de kleur, denk ook aan de verschillende behandelingen die worden toegepast zoals spuit-, poedercoaten en natlakken, dan zijn er veel mogelijke oorzaken.

Er moet ten minste de mogelijkheid zijn om bepaalde richtlijnen te volgen in geval van geschillen. Kleinere ondernemers dienen minimaal in bezit te zijn van een kleurmeter. Doormiddel van een kleurmeting die voor iedereen te gebruiken is kunnen problemen worden voorkomen. Wat nodig is zijn richtlijnen vergelijkbaar met degene voor “Auto overspuiten”, DIN 6175.

Nu wordt er nog veelal een monster gestuurd van de desbetreffende kleur, wat een hoop geld kan kosten. Dit omdat mensen nog niet op de hoogte zijn van de kleuren meetinstrumenten die beschikbaar zijn.

RAL kleur of niet

Bindende kleurkaarten van de registers 840-HR en 841-GRAL 840-HR

Bindende kleurkaarten van de registers 840-HR en 841-GRAL 840-HR

Bij het bestellen van de basis RAL nummers zou er geen probleem zijn als een bepaalde kleurtint wordt toegewezen aan elk nummer. Het is RAL’s taak om deze te voorzien van de corresponderende kleur monsters. Kleur fabrikanten gebruiken de bindende kleurkaarten van de registers 840-HR en 841-GL als model als voor de kwaliteitscontrole tijdens de productie.

Kleurafwijkingen leiden vaak tot problemen in gevallen waarin delen van verschillende leveranciers moeten worden gecombineerd. Hier kunnen zelfs de geringste afwijkingen worden geconstateerd. Dat RAL regelmatig de volgende vragen toegespeeld krijgt:

• Wat is de “juiste” RAL kleur?
• Wanneer is een kleur nog steeds een RAL kleur en wanneer niet?
• Wie gaat er helpen in geval van geschillen?

Om antwoord te geven op deze vragen:

De originele register kleurkaarten die door RAL opgesteld zijn worden gekoppeld aan een bepaald getal. Ze moeten de vergelijkingsbasis zijn.

De RAL kleuren kunnen niet alleen gebruikt worden door iedereen maar ook voor elke toepassing. RAL heeft geen kleur toleranties omdat ze zijn onderworpen aan verschillende handelsspecifieke vereisten.

In het geval van kennelijk onbevredigende leveringen kan slechts een beëdigd deskundige in de positie zijn om hulp te bieden. Het adres van een bevoegde deskundige kan worden verkregen in Duitsland bij de Kamers van Koophandel en Industrie, Kamers van Ambachten en bij de lokale rechtbanken.

Get in touch