Het RAL DESIGN Systeem

De gevisualiseerde internationale CIE – Kleuren

De kleuren van het RAL DESIGN systeem worden systematisch georganiseerd in tinten, lichtheid en chroma waarden. Fig.1 toont de ruimtelijke opbouw van het RAL DESIGN systeem. Na de sequentie van het kleurenspectrum, worden de tinten georganiseerd in een cirkel. De aanduidingen komen overeen met de hoeken. . Rood is te vinden op 0°(=360°), geel bij 90°, groen op 180° en blauw op 270° (fig.4). De verschillende waarden van lichtheid die mogelijk zijn binnen elke tint is gerangschikt in verschillende niveaus. Fig.2 toont een van deze niveaus. De niet-chromatische as (fig.3) loopt door het midden. Deze as is synoniem met de schaal voor lichtheid. De niet-chromatische as begint bij 0 onderaan weergegeven in het zwarte, gevolgd door voortdurend lichter grijs eindigend met 100 bovenaan weergegeven in het wit.

Het termijn van chroma wordt geïllustreerd in figuren 2 en 3. De chroma van een kleur is de intensiteit van de kleuring. Het verhoogt geleidelijk beginnen bij de centrale niet-chromatische as en eindigt daar buiten. De waarde op de as is nul.

De structuur van het RAL DESIGN Systeem is niet willekeurig. Het volgt een internationaal toegepast kleurmeting die door de CIE ( Commissie Internationale d’ Eclairage ) in 1976 is ingevoerde. De kleur afstanden tussen de afzonderlijke kleuren zijn gedefinieerd door de CIELAB-kleur afstandsformule. Ze zijn ook ingebed in DIN 6174.

Get in touch